Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 350, đường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên
Điện thoại 02803856534
Fax 02803856026
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)