Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CÔNG TY CỔ PHẦN
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Số 60-66, đường Nguyễn Cơ Thạch, khu đô thị Sala, phường An Lợi Đông, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại 0642216075
Fax 0643876930
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)