Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý Dự án ĐTXD huyện Hoài Đức
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Thị trấn Trạm Trôi huyện Hoài Đức
Điện thoại 0433661858
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)