Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thường Tín
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Trụ sở UBND huyện Thường Tín, thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội
Điện thoại 0433765475
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)