Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Điện lực Gò Vấp Công ty điện lực Tp.HCm
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Số 176A Dương Quảng Hàm, phường 5, Quận Gò Vấp, Tp.HCM
Điện thoại 0822100343
Fax 0839858633
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)