Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN - TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ phòng 501 lầu 5, số 1 Công trường Quốc tế , phường 6 quận 3, Tp.Hcm
Điện thoại 08382917777
Fax 08382508113
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)