Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY ĐIỆN LỰC KIÊN GIANG
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ số 77 đường Cô Bắc, P.Vĩnh Bảo, TP.Rạch Giá, T.Kiên Giang, VN
Điện thoại 0772210500
Fax 0773871404
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)