Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Số 348 đường Chu Văn Thịnh, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
Điện thoại 0223854575
Fax 0223750758
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)