Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH - CÔNG TY THÍ NGHIỆM ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ B 84a Bạch Đằng, P.12, Quận Tân Bình, TP. HCM
Điện thoại (08) 38455168
Fax (08) 38457167
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)