Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN CAO NGẠN - TKV- CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Ngõ 719, Đ. Dương Tự Minh, TP. Thái Nguyên
Điện thoại 02803844177
Fax 02803644706
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)