Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 - CÔNG TY THỦY ĐIỆN SÔNG TRANH
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 04 Quy Mỹ, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại 05113642267
Fax 05113642266
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)