Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY THỦY ĐIỆN SƠN LA - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Số 56, đường Lò Văn Giá, tổ 3, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
Điện thoại 0222240030
Fax 0223751106
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)