Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Cục Đầu tư nước ngoài
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ 15B Quang Trung
Điện thoại (0511) 0349235835
Fax 08098765456
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)