Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Số 532 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ
Điện thoại 07103885027
Fax 07103824497
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)