Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Đường A1, khu đô thị An Bình Tân, phường Phước Long, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại 0583523158
Fax 0583523158
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)