Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Viện nghiên cứu môi trường
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ 455 Nguyễn Chí Thanh, Đà nẵng
Điện thoại (0511) 3877647637
Fax 08726275225
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)