Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bệnh viện 30 tháng 4 Bộ công an
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 9 Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 5, Tp.HCM
Điện thoại 0838353577
Fax 0838335910
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)