Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ 250 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại 05113823761
Fax 05113823328
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)