Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cảng Đà Nẵng
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 26 Bạch Đằng, quận Hải Châu
Điện thoại 05113895125
Fax 05113822565
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)