Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty TNHH MTV Cấp nước Đà Nẵng
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 45 Ngô Gia Tự - Quận Hải Châu - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại (0511)3827632
Fax (0511)3827633
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)