Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu TỔNG CÔNG TY MIỀN TRUNG TNHH MỘT THÀNH VIÊN
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ 517 Trần Cao Vân, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại 05113813740
Fax 05113714733
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)