Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Đội quản lý thị trường huyện Hóc Môn
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ số 1 Lý Nam Đế, thị trấn Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại 344423324
Fax 436565767
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)