Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu UBND phường Hoàng Văn Thụ
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ UBND phường Hoàng Văn Thụ Tp Thái Nguyên
Điện thoại 02083859246
Fax 02083859246
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)