Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Điện Bàn
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Số 17, đường Hoàng Diệu, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại (0510)3716270
Fax (0510)3767959
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)