Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Đầu tư và xây dựng giao thông Thừa Thiên Huế
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ số 10 Phan Bội Châu, thành phố Huế
Điện thoại 0543848705
Fax 0543821890
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)