Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN ĐẤU THẦU XÂY LẮP KK
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Địa phương
Địa chỉ 37 Tịnh Tâm, phường Thuận Lộc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Điện thoại 0543531275
Fax 0543531275
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)