Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Ngọc Hiển
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Khóm 8, Thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau
Điện thoại 07803719029
Fax 07803719029
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)