Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thị xã Ba Đồn
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 21, Lý Thường Kiệt, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn
Điện thoại 0523512408
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)