Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Phòng quản lý đô thị thành phố Pleiku
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ 81 Hùng Vương, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại 0593874685
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)