Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu BỆNH VIỆN NGUYẼN TRI PHƯƠNG
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 468 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5
Điện thoại (08)39234332
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)