Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại 069729618
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)