Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty điện lực Hà Đông, Tổng công ty điện lực TP Hà Nội
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Số 4 phố Trưng Nhị - Hà Đông - Hà Nội
Điện thoại 0423210499
Fax 0423220388
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)