Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Viện Huyết học Truyền máu Trung ương
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại 0437821895
Fax 0438685582
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)