Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu TỔNG CÔNG TY TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN - CÔNG TY TNHH 1TV
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 67B Hàm Long, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại 0444501101
Fax 0436363920
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)