Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý các dự án hạ tầng du lịch
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 17 Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng
Điện thoại (031)640566
Fax (031)640566
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)