Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền Tỉnh Bình Phước
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ QL14 Phường Tân Thiện - TX Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước
Điện thoại (0651)3883836
Fax 06513883887
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)