Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trường Trung học Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin Miền núi
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Số 238/1 Đường Bắc Kạn Phường Hoàng Văn Thụ Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại 02803855792
Fax 02803851550
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)