Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 778 Nguyễn Kiệm - Phường 4 - Q. Phú Nhuận - Tp Hồ Chí Minh
Điện thoại (083)8440103
Fax (083)8440084
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)