Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Sa Thầy
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ 74 Hùng Vương - Thị trấn Sa Thầy - huyện Sa Thầy - tỉnh Kon Tum
Điện thoại 0603821455
Fax 0603821455
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)