Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bệnh viện cổ phần đa khoa Thanh Hà
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Khu ĐT Bắc ĐL Lê Lợi Xã Đông Hương TP Thanh Hóa
Điện thoại 0373728269
Fax 0373728269
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)