Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty CP than Vàng Danh TKV
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Văn phòng Công ty than Vàng Danh TKV, phường Vàng Danh,thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại 0333853104
Fax 0333853120
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)