Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bệnh viện Quận 6 TP/HCM
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 2D đường Chợ Lớn phường 11 Quận 6
Điện thoại (08)38754514
Fax (08)38754514
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)