Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty cổ phần vật tư thiết bị giao thông
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Đường Khuất Duy Tiến - quận Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại 0438544359
Fax 0438543678
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)