Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sơn la
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Số 182, đường Nguyễn Lương Bằng, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
Điện thoại 0223852133
Fax 0223856803
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)