Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty dịch vụ viễn thông
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Số 1 khu A Nam Thành Công, Đống Đa, hà Nội
Điện thoại 0438358814
Fax 0437738018
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)