Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC NINH BÌNH
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Km2 quốc lộ 1A phường Đông Thành thành phố Ninh Bình tỉnh Ninh Bình
Điện thoại 0302210209
Fax 030622711
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)