Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Cổ phần đầu tư phát triển địa ốc OSC
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 02 Lê Lợi- Phường 1- Tp. Vũng Tàu
Điện thoại 0646286585
Fax 0646254516
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)