Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY DỊCH VỤ SỬA CHỮA CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CÔNG TY CỔ PHẦN
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Số 332 Độc Lập (Quốc lộ 51), phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại 0643924436
Fax 0643924437
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)