Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CẨM PHẢ
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Km6, Quốc Lộ 18A, Cẩm Thạch, Cẩm Phả, Quảng Ninh
Điện thoại 02033721996
Fax 02033714605
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)