Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN NHIỆT ĐIỆN 3 - CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Số 3 Võ Văn Tần, Phường 06, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại 0822200449
Fax 0822200450
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)